×

Privacy Verklaring

Attractiepark Sprookjeshof hecht veel waarde aan uw privacy en de privacy van andere bezoekers van onze website. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Attractiepark Sprookjeshof houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

 

Verwerking van persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening (wanneer u contact met ons zoekt, verlangen wij een aantal van uw persoonsgegevens) legt Attractiepark Sprookjeshof uw gegevens vast.

Attractiepark Sprookjeshof verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar emailadres info@sprookejshof.nl . Attractiepark Sprookjeshof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe lang worden de gegevens bewaard.

Attractiepark Sprookjeshof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Klikgedrag

Op de websites van Attractiepark Sprookjeshof worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten. Op deze wijze kan Attractiepark Sprookjeshof  haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

 

Internetsites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Wijzigingen Privacy Statement

Attractiepark Sprookjeshof  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Beveiligde verbinding:

Binnen de website maken we gebruik van een beveiligde SSL-verbinding. Dit betekent dat gegevens die u verstuurd binnen het ticketsbestellen en contactformulieren altijd veilig en versleuteld worden verstuurd.

 

Contactgegevens:

Attractiepark Sprookjeshof
Groningerstraat 10

9471 AR Zuidlaren 
Tel. 050-4091212
info@sprookjeshof.nl